کد چنج گوشی های چینی

کد چنج چیست

تولید کننده های گوشی های چینی برای تغییر سریال گوشی های خود , کد هایی را اختصاص داده اند که به راحتی و هر چه سریع تر میتوان سریال گوشی را تغییر داد.

به تغییر شماره IMEI یا شماره سریال گوشی , چنج می گویند و به کد هایی که به منظور این عمل اختصاص داده شده اند را کد چنج می نامند .

کد چنج سریال گوشی های چینی

کد چنج گوشی های نوکیا

نوکیا ۱۰۵

#۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* | #*۹۲۹۲#* | #*۱۱۲۲#* | ۷۷۸۸#* |

نوکیا ۱۳۰

#۸۹۶۰#* |

نوکیا ۳۳۱۰

#۱۸۸۲۲۸۲۸۷۵۸#* | #۰#۱۸۶۲۵۸۰#* | #۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* |

نوکیا ۱۲۸۰ | ۱۰۷ | ۱۰۸

#۲۱۶۱۱۰۶#* | *#۲۱۶۱۱۰۶#* | #۱#۸۳۷۸#* |

نوکیا ۲۱۶

*#۱۳۰۱۸۱۸۰۱۶۰#* | #۱۳۰۱۸۱۸۰۱۶۰#* | #۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* |

نوکیا ۸۸۱۰

#۰۰۸۶#* |

نوکیا ۲۰۶

#۱۱۱۱#* | #۰۰#* | #۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* | 

نوکیا ۲۰۴

#۷۷۷#* | #۸۸۰۲۵۳#* |

نوکیا ۱۵۰

#۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* | #۲#۵۱۷۸۴۶#* |

نوکیا c3 | نوکیا ۲۰۴۵

 

نوکیا ۱۲۸۰

#*۰۲۰#* | #*۰۵۰#* | #*۷۸۸۹#* | #*۸۹۶۰#* |

نوکیا ۱۰۷ | ۱۰۸

#*۰۲۰#* | #*۰۵۰#* |

نوکیا x202

#۰۰#* | #۲#۵۱۷۸۴۶#* |

نوکیا ۲۱۵

#۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* | #*۹۲۹۲#* |

نوکیا ۲۲۰

#۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* | #*۹۲۹۲#* |

نوکیا ۵۶۰۰

#۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* | #*۲۰۵۳۱۵#* |

 

 

کد چنج گوشی های سامسونگ

برای مدل های سامسونگ بعد از وارد کردن کد چنج نیاز به انجام مراحل زیر است :

روی گزینه یازدهم gprs کلیک کرده

تعویض IMEI 1 و IMEI 2

سپس ریست کردن گوشی

سامسونگ j7

#۰۱۶۰#* | #۰۱۶۱#* | #*۹۲۹۲#* |

سامسونگ j2

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#* |

سامسونگ S10 PLUS

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#*#* |

سامسونگ J6

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#* |

سامسونگ J7 DOU

#۱۱۲#* |

سامسونگ a5 2018

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#*#* |

سامسونگ j3 pro

*#*#۳۶۴۶#*#* |

سامسونگ S9 PLUS

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#* |

سامسونگ j8

#۳۶۴۶#* |

سامسونگ j7 pro

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*

سامسونگ j5 pro

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#*#* |

سامسونگ A9

*#*#۱۶۸۰#*#* |

سامسونگ  note 10

*#*#۱۶۸۰#*#* |

 

کد چنج گوشی های آیفون

آیفون ۸plus

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#* |

آیفون xs

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#* |

آیفون x

*#*#۷۸۹۷۸۹#*#* |

مابقی برند ها

#۰۰#* |

#*۱۱۴۴۸۸#* | #*۱۱۴۴۹۹#* |

#۰۰۱۱#* |

#۷۱۳۹#* |

#۰۰۱#*#* |

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#*#* |

*#*#۳۱۳۱#*#* |

*#*#۱۳۸۸#*#* |

#۸۰۰۲#* |

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#* |

#۶۵۰۱۰۶۶۰#* |

#۶۶۰۱۰۶۶۰#* |

*#*#۹۷#*#* |

*#*#۹۶#*#* |

*#*#۸۲۵۵#*#* |

#۷۴۶۵۶۲۵#* |

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#*#* |

code change for all model

توضیحات

اگر برای بعضی مدل ها کد چنج مختص به آن مدل برای گوش کار نکرد همه ی کد های چنج را با حوصله و دقت وارد کنید بلاخره یکی از کد ها کار می کند چون گوشی های چینی دارای قاعده و چارچوب خاصی نیستند که اگر کد مختص به آن مدل کار نکرد دیگر سریال آن با کد چنج عوض نمی شود